Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik Staren

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns utveckling i naturvetenskap och teknik

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Utifrån grön flagg har vi arbetat med månadens  grönsak där vi har bearbetat potatis och olika sorters lökar.

Barnen är delaktiga i vår källsortering. En gång i månaden går vi i väg och kastar och sorterar skräpet på återvinningsstationen där barnen får en inblick hur soporna sorteras.

Vi har infört nytt material som barnen har fått testat på olika sätt exempelvis vår magnetlåda.Barnen har fått insikt hur magneter fungerar genom att dom har testat sig fram på olika sätt. Barnen har även kommit på att man kan trycka med burkarna på mattan så att det bildar avtryck eller mönster.

Vårterminen 2018

Barnen har upptäckt att man kan använda sig av magneterna på andra sätt exempelvis sätta magneterna på elementet och dörrkarmen.

I våra vardagliga situationer har barnen upptäckt hur man öppnar och stänger kranen, spolar på toaletten.

Vi har satt potatis där barnen har varit delaktiga med att sätta sättpotatisen i en hink med jord, barnen tittar till den dagligen och kommenterar hur den växer.

Barnen har varit delaktiga i vår källsortering och delger sina kamrater vad dom har upplevt när dom kommer tillbaka från återvinningsstationen.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi fortsätter att utveckla barnens intresse för naturvetenskap genom vårt grön flagg arbete.

Vi fortsätter att erbjuda barnen olika tekniker och material som dom får testa.

Vårterminen 2018

Vi ska bli bättre på att dokumentera på bloggen för att tydliggöra för föräldrarna och oss pedagoger, vi har som målsättning att lägga in minst två inlägg per vecka.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter