Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Vinteraktivitet

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 18 mars 2018

Denna period kommer vi att vistas utomhus och testa på diverse friluftsaktiviteter

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Konkretisering av mål

  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
  • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Arbetssätt

  • Genomgång och praktisk genomförande av friluftsaktiviteter, allemansrätten, lager-på-lager-principen, göra upp eld, användning av stormkök.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom det praktiska arbetet under lektion samt genom ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback