Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek- Ärtan

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Under höstterminen har vi möblerat om inne på avdelningen, på så sätt har vi varierat leksakerna. Detta har vi gjort för att det gynnar barnens lek och deras fantasi. Vi har tagit bort leksaker och introducerat nya leksaker. Vi sitter mycket med barnen på golvet och hjälper dem i leken. Vi jobbar mycket med att barnen ska plocka undan efter de har lekt färdigt.   

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi kan bli bättre på att dela upp barnen i mindre grupper och dela upp oss i tre rum istället för att leka i två rum.

Vårterminen 2018

Detta året har vi ändrat innemiljön för att gynna leken eftersom barnen har blivit äldre och behöver en annan sorts leksaker och leka i en annan miljö. Vi har ändrat om i de olika rummen och tagit bort och lagt nya leksaker. Vi vuxna har suttit mycket med i leken och vi har kommit på ett bra sätt, två sitter med i leken och en pedagog tar emot barn och liknande för att inte störa leken därför använder vi endast två rum. Genom att vi sitter med i leken kan vi hjälpa till vid konflikter.  Även i de situationer har vi även haft möjlighet att observera barnens sociala utveckling. Vi fortsätter även jobba med att barnen ska plocka undan efter sig. Ett barn har även haft lekarbete med en lekpedagog för att stimulera lekutvecklingen.  Nästa termin ska vi fortsätta sitta med i leken och att barnen ska fortsätta utvecklas inom leken och att plocka undan efter sig.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter