Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Räven

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 20 november 2017

PLANERING FÖR VECKA:  47-49     GRUPP: Rävarna

 

 MÅNDAG:

 

Lektion 1.

 

MÅL:Kamratskap

 

METOD: Vi läser boken vänta på sin tur. 

INNEHÅLL:Vi börjar lektionen med att läsa boken. Vi övar på färgen gul med tecken och hur färgen ser ut i verkligheten. Vi sjunger sången: nu skickar vi trumman till....där vi övar på barnens namn. Vi börjar med att klappa stavelser till barnens namn.  Sedan lägger vi oss ner och har massage med massagebollarna. 

Barnen börjar med att måla med Gulfärg.

SYFTE: att barnen ska förstå vad vänta på sin tur är och kan sätta det i ett sammanhang. . 

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

Lektion 2.

 

MÅL: Påklädnad

 

METOD: att låta barnen få tid att klä på sig själv, vi ska börja med att barnen ska klä på sig sina strumpor själv. 

 

INNEHÅLL: en vuxen har samling och samlar alla barnens strumpor. vi övar på att hitta par. ( sina egna) samt att försöka sätta på sig strumpan själv. 

 

SYFTE: känslan att kunna själv, öka deras självkänsla

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

Lektion 3.

 

MÅL: Maten

 

METOD: att lära barnen duka av bordet

 

INNEHÅLL: låta barnen gå ner från bordet och ta sitt glas, bestick samt börja skrapa tallrikarna. 

 

SYFTE: öka barnens delaktighet. 

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:
 

 

ONSDAG:

 

Lektion 1.

 

MÅL:Kamratskap

 

METOD:  Vi läser boken vänta på sin tur, samt repeterar boken säga stop.

 

INNEHÅLL: Vi börjar lektionen med att läsa boken, Vi övar på färgen Gul med tecken och hur färgen ser ut i verkligheten. Vi sjunger: nu skickar vi trumman till....,  vi spelar med våra maracasägg när en vuxen säger stopp är det tyst. Vi dansar och när en vuxen säger stopp sätter vi oss ner.

 

SYFTE: att barnen ska förstå ordet stopp och kan sätta in ordet i ett sammanhang. 

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

Lektion 2.

 

MÅL: Påklädnad

 

METOD: att låta barnen få tid att klä på sig själv, vi ska börja med att barnen ska klä på sig sina strumpor själv. 

 

INNEHÅLL: . en vuxen har samling och samlar alla barnens strumpor. vi övar på att hitta par. ( sina egna) samt att försöka sätta på sig strumpan själv. 

 

SYFTE: känslan att kunna själv, öka deras självkänsla

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

Lektion 3.

 

MÅL: Maten

 

METOD: att lära barnen duka av bordet

 

INNEHÅLL: låta barnen gå ner från bordet och ta sitt glas, bestick samt börja skrapa tallrikarna. 

 

SYFTE: öka barnens delaktighet. 

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 


TORSDAG:

 

Lektion 1.

 

MÅL:Kamratskap

 

METOD: vi arbetar med kompisböckerna, arbetar vidare med vänta på sin tur. . 

 

INNEHÅLL:Vi börjar lektionen med att läsa boken. Vi övar på färgen gul med tecken och hur färgen ser ut i verkligheten.Ritar med färgen gul . 

Övar på att vänta på sin tur i olika vardagliga situationer. berätta för barnen när det sker och göra det tydligt genom att förankra det med kaninen och igelkotten. vi tar en promenad till ankdammen och matar ankorna samt tittar på närmiljön hur långt de har kommit på den nya lekplatsen. 

 

SYFTE: att barnen ska förstå ordet vänta på sin tur och kan sätta det i ett sammanhang,

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

Lektion 2.

 

MÅL: Påklädnad

 

METOD: att låta barnen få tid att klä på sig själv, vi ska börja med att barnen ska klä på sig sina strumpor själv. 

 

INNEHÅLL: en vuxen har samling och samlar alla barnens strumpor. vi övar på att hitta par. ( sina egna) samt att försöka sätta på sig strumpan själv. 

 

SYFTE: känslan att kunna själv, öka deras självkänsla

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

Lektion 3.

 

MÅL: Maten

 

METOD: att lära barnen duka av bordet

 

INNEHÅLL: låta barnen gå ner från bordet och ta sitt glas, bestick samt börja skrapa tallrikarna. 

 

SYFTE: öka barnens delaktighet. 

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter