Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Algebra åk 8b

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Den franske filosofen och matematikern René Descartesn(1596-1650) var den förste att kalla okända tal för x, y eller z. På hösten 1649 kallades han till Sverige för att undervisa den då 23-åriga drottningen Kristina. Drottningens lektioner började kl 5 varje morgon...

Konkretiserade mål

När vi arbetat färdigt med detta område ska du kunna:

  • skriva, tolka och förenkla uttryck, med och utan parenteser
  • lösa olika slags ekvationer med balansmetoden
  • kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning
  • lösa problem med hjälp av ekvationer
  • multiplicera variabler med varandra

 

Planering

Vecka

Dag

Uppgifter

46

Tisdag

Uttryck med variabler

Tal: 1-10 

 

Onsdag

 

 

Torsdag

Uttryck med parenteser

Tal: 11-16 (röd: 1-5)

47

Tisdag

Multiplicera med parentes

Tal: 17-22 (röd: 6-12)

 

Onsdag

Ekvationslösning + Prövning

Tal: 23-33 (röd: 13-17)

 

Torsdag

Ekvationer med parenteser

Tal: 34-42 (röd: 18-23)

48

Tisdag

Lös med hjälp av ekvationer 

Tal: 43-48 (röd: 24-29)

 

Onsdag

Uppgift: Lös m.h.a ekvationer + muntlig redovisning två och två (för varandra).

Tal: Jobba ikapp om det blir tid.

 

Torsdag

Mönster och uttryck

Tal: 49-53 (röd: 30-33)

49

Tisdag

 

Repetition

(Diagnos)

 

 

Onsdag

Repetition

(Diagnos)

 

Torsdag

Inställd pga pedagogisk fm.

50

Tisdag

Repetition

(Diagnos)

 

Onsdag

Repetition

(Diagnos)

 

Torsdag

Prov

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback