Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Nät och bollspel åk 3 ht-2017

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Ett antal veckor i slutet av terminen kommer vi pröva på olika nät och bollsporter som tex fotboll, handboll, basket, innebandy, badminton och bordtennis. Ni kommer få lära er olika tips, tekniker och regler för de olika sporterna.

Förmågor/Syfte

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Genomföra olika moment inom boll och nätspel.

Kunna förbättra resultat efter feedback och tips.

Samtala, diskutera, motivera och dra slutsatser hur aktiviteterna påverkar dig.

Begreppsförmågan, förstå innebörden av olika begrepp. Tex skruv, övertramp, straff, avkast, vristskott, passning mm.

 

Undervisning/hur?

Vi kommer gå igenom olika tekniker och regler inom de olika sporterna.

Vi kommer gå igenom olika tips som är viktiga inom lagsporter (placeringsförmåga, passningar, skott mm).

Vi kommer genomföra momenten fotboll, handboll, basket, innebandy, badminton och bordtennis.

 

Bedömning

Deltar i de idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.

Anpassar dina rörelser till aktiviteten.

Deltagande vid diskussioner och användande av ord och begrepp som beskriver din upplevelse.

 

Centralt innehåll enligt Lgr11

Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal och upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter