Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO - Lekplatsfysik, ute och inne

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Vad är tyngdkraft? Hur får vi jämnvikt? Kan vi hitta tyngdpunkten på en penna? Genom detta arbete ska vi tillsammans öva på några begrepp inom fysiken.

Under lekplatsfysiken kommer du få arbeta kring begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, balans, jämnvikt och friktion genom undersökningar i grupp och enskilt. Du kommer få träna på att förklara begreppen och ställa hypoteser kring undersökningarna.

Viktiga begrepp

 • Tyngdkraft
 • Tyngdpunkt
 • Balans
 • Jämvikt
 • Friktion

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp om området
 • diskutera kring området
 • arbeta både ute och inne
 • göra enkla undersökningar

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Skriftlig och muntlig diagnos
 • Diskussioner
 • Aktivt deltagande

Dessa förmågor fokuserar vi på under arbetet:

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen
NO - Lekplatsfysik, inne och ute
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback