Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Enheter Åk 7

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Längd-, vikt- och volymenheter. Vilka är de vanligaste? Hur omvandlar man och vilka likheter och skillnader finns? Förstå innebörden av tid och hastighet.

Tal

Prefix - vad betyder de och vad har vi för nytta av att förstå dem? Längd-, vikt- och volymenheter. Vilka är de vanligaste? Hur omvandlar man och vilka likheter och skillnader finns? Förstå innebörden av tid och hastighet.

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

 • uttrycka tid i decimalform
 • uttrycka hastighet i km/h och m/s
 • andra sätt att mäta hastighet

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • de vanligaste prefixen
 • de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym
 • omvandla inom längd-, vikt- och volymsystemen
 • förstå begreppet hastighet
 • beräkna medelhastighet
 • förstå förhållandet mellan tid, sträcka och hastighet
 • läsa av tidtabeller
 • beräkna tiden mellan två klockslag

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma exempeluppgifter (oftast från tavlan)
 • Att definiera och förstå innebörden i olika begrepp.
 • Diskussioner i klassrummet, både i par, grupper och helklass
 • Uppgifter ur boken kapitel 2
 • Problemlösningsuppgifter i grupp (kooperativt lärande)
 • Träna på att välja lämplig strategi vid problemlösning både individuellt och i par/grupp. 

Bedömning

Du bedöms utifrån din utveckling av förmågorna i matematik. I matrisen ser du mer exakt vad det innebär och de olika nivåerna.

Bedömningen görs kontinuerligt under arbetsområdet samt vid ett  kunskapstest i slutet av avsnittet.


Läroplanskopplingar

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kopia av Skolverkets Kunskapstabell Matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback