Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Biologi/fysik/kemi - Människokroppen åk 5

Uppsävjaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Varför måste jag andas och vad finns i luften jag andas ut? Varför är blodet rött? Varför får jag träningsvärk när jag använder mina muskler? Varför har vi skelett? Vilka sinnen har vi människor? Hur fungerar hjärnan och nervsystemet? Vad händer i kroppen under puberteten? Dessa och många fler frågor kommer vi att söka svar på under temat kroppen och våra sinnen.

Syfte med arbetetsområdet Människokroppen

Du ska få lära dig om människokroppens uppbyggnad och organ samt organens funktioner och samverkan med varandra så att du har möjlighet att utveckla din förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa. Du ska få lära dig begrepp, modeller och teorier så att du kan beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Du kommer även få möjlighet att utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska få lära dig...

 • vad kroppens olika organ heter, var de finns i kroppen, vilken funktion organet har och hur det arbetar i ett system tillsammans med andra organ.
 • om några vanliga sjukdomar, hur de kan förebyggas och behandlas. 
 • vad som händer i kroppen under den period i livet som kallas puberteten. 
 • om matens innehåll och näringsämnens betydelse för hälsan. 

Följande centrala innehåll ur kursplanen för biologi kommer vi att beröra:

Hur?

Vi ska

 • söka information genom att se filmer, läsa texter och söka på Internet.
 • ha genomgångar, rita och skriva gemensamt. 
 • genomföra, dokumentera och utvärdera enkla undersökningar.
 • arbeta med material till böckerna Människokroppen och Koll på NO bi,fy,ke. 
 • samtala och diskutera. 
 • skriva texter. 

Bedömning

Biologi

Du ska kunna

 • beskriva och förklara i stora drag hur kroppens olika organsystem fungerar. Namn, placering, funktion och samverkan på de organ som ingår i kroppens olika organsystem. När du beskriver och förklarar ska du kunna använda ord som hör till ämnesområdet. 
 • berätta om några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • berätta om några förändringar som sker i flickor respektive pojkars kroppar under puberteten. 

Kemi

Du ska kunna

 • använda information om matens näringsämnen och förklara kopplingen mellan livsmedel, näringsämne och vad det gör för din kropp. När du förklarar ska du kunna använda ord som hör till ämnesområdet. 

Fysik

Du ska kunna

 • förklara hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat samt hur ljus breder ut sig och uppfattas av ögat. När du förklarar ska du kunna använda ord som hör till ämnesområdet.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter