Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Matematik

·

Årskurs:

6

Pepparkaksbygge åk 6

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Vi kommer att genomföra ett projektarbete i teknik och matematik, i form av ett papparkakshusbygge!

Arbetsområde:

Vi kommer att genomföra ett projektarbete i teknik och matematik, genom att konstruera och baka ett hus i pepparkaksdeg! Vi kommer i anslutning till detta arbete återkoppla till och arbeta med uppgifter kring hållfasthet och konstruktion. Huset byggs ihop med hjälp av geometriska figurer och du ska också förminska din egen ritning med hjälp av skala.

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • göra en skiss
 • göra en ritning med bestämda mått i cm
 • använda skala för att förminska din ritning
 • konstruera och dekorera ett hus utifrån en ritning och en skiss
 • pröva egna idéer till tekniska lösningar
 • berätta om vad hållfasthet och stabila konstruktioner kan innebära.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra en skiss
 • göra en ritning med bestämda mått i cm
 • använda skala för att förminska din ritning
 • konstruera och dekorera ett hus utifrån en ritning och en skiss
 • pröva egna idéer till tekniska lösningar
 • berätta om vad hållfasthet och stabila konstruktioner kan innebära.

Undervisning:

Du kommer att få börja med att göra en skiss och en ritning över hur du vill att ditt hus ska se ut. Därefter kommer du att få förminska din ritning efter en bestämd skala. Du får sedan göra mallar i kartong eller hårdare papper, som du sedan använder när du ska baka ditt pepparkakshus. Utifrån skissen dekorerar du sedan ditt hus. Du kommer också att få arbeta med andra uppgifter som återkopplar till hållfasthet och konstruktion.

 


Läroplanskopplingar

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback