Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Om gaser

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Vi kommer hålla på med olika gaser och deras förekomst i luften. Vad olika gaser har för egenskaper och experimentera med olika gaser som förekommer naturligt i luften.

Fram till vinterlovet kommer vi hålla på med olika ämnen i gasform. Vi kommer repetera om atomer och molekyler, gå in och börja ta på det periodiska systemet lite och lära oss mer om kemiska formler och reaktioner.

Vi kommer laborera flera gånger och området avslutas med en skriftlig laborationsrapport som skall lämnas in till mig senast 13/12.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Gaser inom kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback