Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Geometri 7B VT 2017

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Geometrin handlar om olika vinklar och figurer samt att beräkna area och omkrets. .

Vi kommer att jobba med

 • vinklar
 • trianglar
 • månghörningar
 • beräkna area och omkrets

Vi kommer redovisa kunskaper med hjälp av skriftligt prov och lektionarbete.

Varje vecka avslutas med en Exit ticket på det vi jobbat med under veckan

BEGREPP

 • vinklar
 • vertikal och sidovinklar
 • vinkelsumma
 • rät vinkel
 • liksidig triangel
 • likbent triangel
 • yttervinklar
 • omkrets
 • area
 • areaenheter
 • parallellogram

 

 

 PLANERING

 V.47

Vinklar

v.48

Trianglar

v.49

Månghörningar

v.50

Area och omkrets

v.51

Repetition och prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geometri år 7 VT 2017
Uppgifter
Begreppsarbete geometri
Omprov Geometri
Exit ticket - vinklar
Exit ticket - trianglar
Exit ticket - månghörningar
Exit ticket - area och omkrets
Prov - geometri

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback