Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden åk 4 HT17

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Vi kommer att arbeta med tidsperioden Vikingatiden. - Vad har vikingatiden betytt för dagens människor? - Har vi några kvarlevor eller traditioner från denna tiden? - Hur levde folket då jämfört med idag? - Hur såg vikingarnas tankevärld ut?

Mål

Att eleverna får lära sig om den tidsperiod som kallas Vikingatiden. Hur samhället såg ut, hur män, kvinnor och barn levde sina liv.

Arbetets innehåll

Arbetet kommer att utgå från läroboken PULS historia. Vi kommer att arbeta med vikingarnas resor, deras religion och samhälle.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetsätt:

Läsa om vikingatiden

Instuderingsuppgifter

Filmer

Diskussioner

Rita bilder på olika föremål och saker från vikingatiden

Skriva olika texter 

Högläsning om asagudarna

 

Redovisningsform:

Vi arbetar med bilder, texter, diskussioner, film och presentationer.

Vi kommer att arbeta med att skapa en liten bok om vikingatiden där kunskaperna ska användas praktiskt.

Vi kommer att ha ett teoretiskt prov

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Vikingatiden bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback