Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Satser, satsdelar samt huvudsats och bisats

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Vi arbetar med satsdelarna subjekt, predikat, direkt- och indirekt objekt, predikatsfyllnad, attribut samt olika adverbial. Dessutom arbetar vi med huvudsats och bisats och lär oss att känna igen dem.

Syfte

  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (---).
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Konkretisering

  • Lära sig de grundläggande byggstenarna i ett språk.
  • Hur byggstenarna används i det svenska språket.
  • De grundläggande grammatiska strukturerna.

Undervisning/arbetssätt

  • Genomgångar i helklass om de olika satsdelarna och om bl.a huvudsats och bisats.
  • Enskild läsning om och enskilt arbete med satsdelarna.
  • Repetitioner i helklass inför prov.

Bedömning

  • Bedömning kommer att ske med ett skriftligt prov och redovisas i en matris med kommentar.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Satsdelar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback