Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Grammatik - Ordklasser

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Grammatik är språkets verktygslåda. Allra viktigast att djupstudera vid språkinlärning men också då du redan kan ett språk. Hur skriver man egentligen bra texter? Hur ska jag formulera mig i t.ex. skönlitterära texter för att bygga upp en stämning eller i en arbetsansökan för att arbetsgivaren ska se just mitt brev i högen? En bra sak är att ha koll på ordklasserna! Det ska vi jobba med nu i några veckor framöver.

Syfte och mål

Meningen med ämnet svenska är bland annat att du ska kunna formulera och skriva, olika typer av texter. Både skönlitterära som sagor och noveller men även mer formella texter som faktatexter och ansökningar.Då är det viktigt att ha koll på språkets struktur och normer, alltså vad som anses vara "rätt".

Genomförande

Vi kommer tillsammans gå igenom de nio ordklasserna; substantiv, adjektiv, verb, räkneord, adverb, interjektioner, konjunktioner, prepositioner och pronomen.  Vi kommer att ha gemensamma genomgångar med exempel och ni kommer att få arbeta med stencilövningar på de olika ordklasserna. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
Bedömning ordklasser Sv7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback