Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8 - 9

Fr: La France

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Dans ce projet tu vas approfondir tes connaissances sur les régions et les traditions en France. Tu vas trouver les différences et les points communs entre la Suède et la France.Tu vas être examiné sur tes connaissances. Un test écrit avec des questions .

Syfte

Centralt innehåll


Undervisning

Du kommer att få arbeta med texter och frågor om Frankrike som ska redovisas skriftligt i form av ett prov, Dessutom kommer du att lyssna på filmklipp som handlar om de olika regionerna i Frankrike och visa att du har tagit del av och förstått dessa genom samtal eller i skrift.
 
Lärarens mål

Efter genomgången kurs har du:

-  lärt dig fler ord och uttryck samt använder dessa i ditt eget skrivande och samtal
-  lärt dig mer om landet där språket talas och kommer kunna göra enkla jämförelser
- ökat din förmåga att läsa/ lyssna och förstå samt göra dig förstådd i tal och skrift

Bedömning

Det du kommer att bli bedömd på är din förmåga att:

- läsa och visa att du förstått
- tala
- lyssna
- skriva


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback