Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek - Kråkan

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Vi strävar efter att barnen ska leka utan avbrott så mycket som möjligt, genom att ha morgonsamling och samling innan lunchen. Vi arbetar med att barnen ska plocka undan den pågående leken innan de börjar på nästa lek. Vi hjälper till att påminna dem om undan plockning innan de går vidare till nästa lek. 

Vi hjälper de barn som ibland har svårt att starta upp en lek på egen hand genom att hitta en aktivitet eller kamrater som bjuder in barnet i sin lek.

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi fortsätter att sträva efter att barnen ska leka utan avbrott, vi fortsätter även med morgonsamling och lunchsamling. 

Vi är medforskande pedagoger i barnens lärande lek och aktiviteter. 

Vi satsar på att ha spontana leksamlingar. 

 

Vårtermin 2018

Vi fortsätter att sträva efter att barnen ska få leka utan avbrott och att vara medforskande pedagoger i barnens lek och aktiviteter. 

Vi har introducerat leksamlingar och upplever att det var ett lyckat koncept då barnen gärna startar upp lekarna på egen hand utomhus. Det vi ska jobba vidare med är att introducera fler lekar för barnen och börja låta de leka dessa lekarna mer självständigt. 

Vi ska även bli bättre på att bjuda in barnen till reflektioner på det de har genomfört. 

Nivå: 3 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter