Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation - Kråkan

Änghögs förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Vi har varje dag gemensam samling, där vi arbetar med barnens namn (förnamn och efternamn) Vi sjunger sånger (morgonsång, fruktsång och avslutningssång) 

Barnen har tillgång till olika material för att lära sig om bokstäver. (Pussel, spel, bokstäver i olika material)

Vi delar in barnen i två olika grupper vid läsvila (äldre och yngre)

Vi arbetar med läslyftet i två grupper.

Vi arbetar med hur viktigt det är att förmedla sina känslor och kunna sätta ord på sina handlingar. 

Vi besöker biblioteket med jämna mellanrum, beställer boklådor och går på sagostunder ungefär en gång i månaden. 

Vi använder oss av TAKK

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi fortsätter utveckla barnens intresse för språk och kommunikation genom att fortsättningsvis arbeta med barnens namn (förnamn och efternamn) 

Vi kommer fortsättningsvis ha samling varje dag, vi kommer att utmana barnen genom att tillföra begynnelsebokstäver och siffror. 

Vi fortsätter besöka biblioteket och beställer boklådor efter barnens intressen.

Vi fortsätter med läslyftet i två grupper samt läsvilan. 

Vi fortsätter oss att använda oss av TAKK tillsammans med barnen. 

 

 

Vårterminen 2018

Vi tycker att undervisningen har fungerat bra på avdelningen eftersom barnen har visat ett stort intresse för ord, bokstäver, ljud och rim och ramsor samt skriftspråk.

När vi tittar tillbaka på våra kvalitetsindikationer så ser vi att de vi tidigare har skrivit att vi ska arbeta med har vi genomfört och resultatet syns tydligt i barnens intressen. 

Vi behöver bli bättre på att synliggöra barnens lärande genom att visa film och bilder där barnen utvecklar sitt lärande inom språklig och kommunikativ utveckling. 

Vi behöver bli bättre på att öka utmaningarna och tillföra mer material som gör att barnen utvecklar sin läsförståelse och skrivförmåga. 

Nivå: 4

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback