Skolbanken Logo
Skolbanken

HT 17 Kvalitet och utveckling i förskolan - Skapande Rödhaken

Änghögs förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Skapande

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

ht-17 Vi har bland annat låtit barnen skapa utifrån ett bestämt motiv t.ex. målat av äpplen, självporträtt. De har även fått måla fritt och fått prova på att måla med olika redskap som pensel, svampar, krita, tuschpennor, och toarullar med klippta fransar.

Vi har även vid en del tillfällen haft disco med musik som de själv hade valt och med egen dansstil. Vi också haft en europavecka då mat, sagor, skapande och aktiviteter var knutna till olika länder. Barnen målade till fransk musik och dekorerade sen målningar med pasta som är knutna till Italien. Då fick barnen se film från You Tube på bosnisk folkdans och de provade på att dansa likadant.

Vi har även gjort motorikobservationer på alla barn under hösten, vilket gjorde att vi fortsatte att arbeta med dessa moment och hittade passande cirkus musik som gjorde att barnen tyckte det blev extra roligt.    

vt-18 Vi har använt vår ateljé i den dagliga verksamheten, dels att en av pedagogerna har funnits på plats under vissa förmiddagar då vi har gett barnen ett motiv att måla, t.ex. självporträtt, vårblommor, nyckelpiga o.s.v. De äldre barnen har även haft tillgång till att få välja själva om de vill måla, rita, pyssla och vi har haft material framme så att de själva har kunnat plocka fram och städat undan.

Motorikobservationerna från ht-17 har vi följt upp under våren- 18, vi har använt dessa som grund i vårt innehåll på gymnastiken.

Vi har vid en del tillfällen ordnat disco efter Barnens intresse för musik, dans och drama har utvecklats genom att de äldre barnen tar eget initiativ till att göra små teatrar, och dansuppvisningar. Då  har vi andra har blivit inbjudna till att vara publik och barnen har även tillverkat biljetter.  

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

ht-17 Vi vill utveckla vårt skapande med målning och introducera fler tekniker eftersom vi uppfattar att barnen tycker det är roligt. Vi tänker använda oss av oljekritor, kulmålning, olika storlekar på svampar och penslar.

vt-18 Vi vill fortsätta arbeta med att ateljén ska vara tillgänglig för barnen för att vi ser att deras intresse skapande förmåga ständigt utvecklas, då de har tillgång samt möjlighet till eget skapande men också då skapandet är mer styrt.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Skapande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback