Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Religioner i Sverige och världen

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 november 2017

 

Världsreligioner, livsåskådningar och etik

 

Syfte:

 

 • Få förståelse för andras sätt att leva.

 • Förstå hur religionen påverkar människors värderingar.

 • Analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

 • Få förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 • Analysera religioner samt tolkningar och bruk inom dessa.

 • Reflektera över livsfrågor.

 • Söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet, d.v.s. vara källkritisk.

 

Vi kommer att lära oss om följande centrala innehåll:

 

 • ritualer, levnadsregler, heliga platser och varför de är heliga

 • livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden

 • religionens betydelse för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet

 • vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning

 • vilka spår av religion vi ser i Sverige

 • begreppen religion och livsåskådning

 • berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion

 • spår av fornskandinavisk religion i Sverige idag

 • etiska begrepp: rätt/orätt, jämlikhet och solidaritet

 • vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott

   

 

Genomförande och redovisning: Utifrån era önskemål arbetar ni i grupper och redovisar med hjälp av en film ni gör där ni integrerar t.ex. föreläsning, teater och filmklipp.

 

 

 

Bedömning:

 

Ni kommer att bli bedömda på era förmågor att vara källkritiska, redovisa fakta så att den är tydlig samt hur väl ni svarar på mina frågor i samband med redovisningen.  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback