Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

1 - 3

Kristendom, islam och judendom

Skuttunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 november 2017

I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Kunskapskrav från LGR11 Kunskapskrav som kommer att bedömas

 • Eleven beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. 


Konkretisering av målen
Eleven ska kunna

 • de olika symbolerna i respektive religion
 • de olika heliga byggnaderna där religionerna utövas
 • någon högtid i de olika religionerna
 • några likheter och skillnader mellan religionerna
 • någon berättelse ur respektive religion 

 
Undervisning Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven ska ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 • gemensamma genomgångar och samtal
 • göra ett gemensamt VÖL-diagram
 • titta på film och bildspel
 • läsa faktatexter
 • lyssna på berättelser


 Tillämpning                                                                                                                         Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • visa sina kunskaper genom samtal
 • visa sina kunskaper via ett venndiagram

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback