Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Mera Favorit matematik 5A kap 1 De fyra räknesätten

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 november 2017

En del repetition men även mycket nytt och spännande att lära sig!

Kapitel 1 - De fyra räknesätten

Under ca 14 lektioner kommer vi att jobba med de fyra räknesätten och med prioriteringsregeln. Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 5A. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. 

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov, bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

  • Kunna lösa problem i elevnära situationer
  • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
  • Kunna se om mitt tal är rimligt
  • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

  • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
  • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

  • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
  • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

  • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
  • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor och skriftligt prov.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, gör dina läxor, samtalar om matematik med dina kamrater, skriftliga prov, får du visa vad du kan. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Prov kapitel 1 - Favorit matematik 5A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback