Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Vatten

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vattnets olika former; flytande, fast och gas samt övergångarna till dessa. Du ska även få utforska vilka material som flyter eller sjunker i vatten. Du kommer att få diskutera med kamrater och genomföra undersökningar och experiment samt göra enkla dokumentationer.

Du ska utveckla din förmågan att:

  •  känna till vattnets olika former.
  •  lösningar och blandningar
  •  kunna läsa och skriva en enkel faktatext 
  •  kunna berätta om något föremål som flyter respektive sjunker
  •  kunna göra en enkel dokumentation våra undersökningar som vi gör tillsammans.

Bedömning:

Du ska få visa mig vad du lärt dig genom att du:
- med visst stöd kan förklara skillnaden på blandningar och lösningar.
- är med och genomför, förklarar och dokumenterar enkla experiment. 
- deltar i gemensamma diskussionerna om vatten.


Läroplanskopplingar

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback