Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 7 -Rättigheter och rättsskipning del 2

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Varje person som vistas i Sverige har en skyldighet att känna till våra lagar. Målet med detta arbetsområde är att du ska få en allmän uppfattning om hur rättssystemet i Sverige fungerar och hur människors uppfattningar kan påverka förändringar i lagstiftningen. Du ska också få tillfälle att fundera över dina egna ställningstagande i frågor som rör normer, regler och lagar.

Ämne och arbetsområde: Samhällskunskap åk 7 ”Rättigheter och rättskipning” del 2

Tid: vecka 47-50

Arbetsmaterial: Läroboken ”Samhällskunskap 7-9” s. 110-122, ISBN 13:978-91-85887-69-9 , föreläsningar med diskussion och dina anteckningar från dessa, instuderingsfrågor, utdelat material och filmer.

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och skriftliga förhör. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

 

Bedömning – Utvalda kunskapskrav* från LGR 11

 • Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter.
 • Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
 • Ha kunskap om samhällsstrukturer
 • Använda begrepp

* Förkortad form, klicka här för fullständiga kunskapskrav.

 

Exempeltänkbara utvärderingsfrågor och uppgifter utifrån kunskapskraven

 • Kan du skillnaden mellan normer, regler och lagar?
 • Vad gör du om man själv eller någon annan i din omgivning blir utsatt för ett brott eller om du vet något om ett brott som begåtts?
 • Hur vet man vad man får och vad man inte får göra? Kan du ge exempel på olika brottsliga handlingar?
 • Kan du de olika åldersgränserna som har betydelse för rättskippningen i Sverige?
 • Kan du gången från misstänkt brott till dom/frikännande?
 • Vilka tre olika nivåer av domstolar finns det och vilka syften har de?  
 • Hur en rättegång går till? Vilka personer deltar under en rättegång?
 • Varför har alla rätt till en försvarsadvokat i domstol?
 • Vilka olika straff/påföljder finns i Sverige och andra länder?
 • Av vilka orsaker begår människor brottsliga handlingar?
 • När är en person skyldig och kan dömas till straff, enligt juridiken?
 • Vad har du för åsikter om brott och de straff de kan ge? För låga eller för höga straff? Vad tycker du om dödsstraff?

 

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur norm uppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Demokratiska fri- och rättigheter och skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska dilemman som hänger samman demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Förmåga som övas:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Dessa förmågor kommer att bedömas:

* genom lektionsarbete - diskussioner och arbetsuppgifter

* Prov fredag 8/12-17


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback