Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Nu ska vi skriva olika texter!

Lövängsskolan, Västerås Stad - slutgallrad · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Nu kommer du att få skriva olika texter som referat, artikel, insändare, recension och instruktion. Vi jobbar med förmågorna att hantera information, begrepp, analys och kommunikation.

Syfte

Genom undervisningen i svenska och svenska som andra språk 
ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
De ska också formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

- skriva olika texter
- visa hur man ger och tar emot respons
- bearbeta egna texters innehåll och form
- samtala om dina egna och andras texter

Kunskapskrav

Du kommer på olika sätt visa att du kan:

- skriva olika texter som referat, tidningsartikel, insändare, recension och instruktion
- hur man ger och tar emot respons
- bearbeta egna texters innehåll och form
- samtala om dina texter

Du kommer att bedömas på:

- resultatet av de olika texterna, innehåll och språklig variation
- hur du kan bearbeta dina texter
- hur du ger omdömen och respons på kompis text
- att du kan samtala om din text


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback