Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek - Duvan

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Genom att vi har haft gruppstärkande lekar har våra nya barn kommit in i barngruppen. Vi har skapat rum i rum vilket har gjort att det inbjuder barnen att leka på olika sätt samt olika lekar i lokalen. Genom att pedagogerna finns i lekens närhet bidrar det till att stärka barnens lekförmåga genom att finnas där som stöd och vägleda barnen vidare i leken om missförstånd uppstår.

Vi strävar efter att barnen ska ha möjlighet att leka över tid samt att avsluta pågående aktivitet innan man startar en ny aktivitet.

Vi byter ut vårt lekmaterial och på så sätt blir vår lekmiljö varierande och det inspirerar barnen till olika lekar. Barnen leker i olika grupper som innefattar flickor, pojkar samt olika åldrar.

Vårtermin 2018

Genom att vi har haft gruppstärkande lekar/aktiviteter och att pedagogerna varit i och i lekens närhet leker barnen samlek /rollek i olika gruppkonstellationer. Behov av visst vuxenstöd i lekens närhet kvarstår. Barnen uppsöker spontant pedagogerna om det skulle uppstå en problematisk situation eller konflikt. VI pedagoger får då hjälpa till och föreslår olika strategier. Genom att vi har minskat avbrotten i leken, upplever vi att barnen har utvecklat sin förmåga att leka över tid. Under våren/försommaren har vi varit ute mer och våra barn har skapat kamratrelationer med barn på andra avdelningar. De leker tillsammans vid ex hästarna, klättrar i träden och spelar boll eller bandy tillsammans.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi föreslår för barnen olika lekgrupper/konstellationer för att stimulera barnen i deras lekutveckling och bli kvar i leken över tid. Pedagog finns i lekens närhet. Vi dokumenterar olika leksituationer och samtalar med barnen om bilderna.

Vårterminen 2018

 Vi kommer att ha gruppstärkande aktiviteter för att få de nya barnen att känna sig trygga samt skapa stabilitet i barngruppen till hösten. Vi kommer att lägga focus på vår grundverksamhet. Vi kommer att se över vår lekmiljö och material till hösten då vår gruppkonstellation kommer att förändras. Till hösten kommer vi ha ett sago/matematikinriktat tema för att stimulera barnens fantasi, inlevelseförmåga och kreativitet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter