Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sv - TED-talk

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 22 november 2017

I våra TED-talk kommer vi att träna på att skriva och hålla ett tal, men också på att ge respons och på att använda oss av något som förstärker vårt tal.

TED-talks - Ideér värda att sprida ht-17

Ni ska under de första veckorna av höstterminen lägga möda och kraft på att bli riktigt goda talare. Ni ska framföra egna tankar, funderingar och idéer om något som ni tycker är så viktigt att det bör spridas till andra. Ni ska titta och lyssna TED-talks, analysera och få inspiration och kanske idéer som ni kan härma. Vi ska också sätta oss in i retorikens konst för att vara säkra på att era tal blir inspirerande och intressanta. Ni ska ge och få respons på talen för att bli ännu bättre på att förbättra och bearbeta. Talen ska framföras för era klasskamrater.

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Du skriver ett tal som du framför muntligt med fokus på att kommunicera och nå fram till en publik.

  • Anpassa språket efter olika syften och sammanhang

Du anpassar textens språk, innehåll och disposition genom att bl.a. använda dig av vissa retoriska stilgrepp som anaforer, liknelser och metaforer.

  • Ge och ta emot respons och bearbeta egna texter till innehåll och form

Du ger respons på en text som någon i klassen har skrivit, får respons på din egen text som du sedan bearbetar och färdigställer.

Vi kommer att bedöma:

  • Första och andra utkastet till era tal.
  • Responsen ni ger och hur ni använder responsen som ni får.
  • Era framföranden

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
TED-talk - retorik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback