Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Liljeforsskolan matematik - multiplikation och division åk 4

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Tänk att du är utan mobil och ska räkna ut vad 23 glassar kostar till klassen. De kostar 7kr/st och du har 150 kr. Räcker pengarna? I det här kapitlet får du lära dig mer om multiplikation och division som du kommer att behöva i din vardag.

       Vad ska vi lära oss?

       Vi ska lära oss multiplikationstabellerna
       Vi ska träna på att multiplicera tal med 10,100 och 1000 samt andra tal som slutar med 0.
       Vi ska lära oss hur multiplikation och division hör ihop.

      Så här ska vi arbeta:

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer. 
  • Vi kommer att använda oss av spel och konkret material.
  • Vi kommer att arbeta med problemlösning där du får diskutera och sedan redovisa dina lösningar.
  • Vi kommer att ha en diagnos på kapitlet som visar vad du lärt dig och vilka färdigheter vi kan arbeta vidare med.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback