Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Fg - Different Perspectives

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 november 2017

"Different Perspectives" could mean that you and I tend to perceive the world around us differently depending on who we are. So even though we don't agree on everything we might be willing to – at least – listen to each other and learn from our differences.

Mål

  • Du ska förbereda en muntlig presentation om en person som har gjort skillnad för världen på något sätt.
  • Du ska formulera dig både i muntliga och skriftliga uppgifter och utöka ditt aktiva och passiva ordförråd.
  • Du ska reflektera över hur människor i andra delar av den engelskspråkiga världen har det genom att läsa texter om deras livsvillkor.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med olika förmågor inom ämnet Different Perspectives. Dina uppgifter kommer att presenteras löpande på din engelsksite.

 

Läsning av texter (det vidgade textbegreppet)  

Listening activities 

Talking activities 

Skriva en jämförande text

Reflektion där du tittar på ditt lärande

Grammatiska momentArbetssätt och redovisningsform

Du kommer att redovisa både genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga diskussioner.

Redovisningar av uppgifter i par eller enskilt kan ibland ske med valfritt lärverktyg.

Visa din kunskap - Bedömning

Skriftliga och muntliga redovisningar (se ovan).

Formativ bedömning kommer att ske med hjälp av matriserna för tala och skriva.

Reflektion

  • Vad har gått bra under arbetsområdet?
  • Varför har det gått bra?
  • Vad hade jag behövt för att det skulle bli ännu bättre?
  • Har jag fått de instruktioner jag behövde för att klara uppgifterna?
  • Har jag tagit ansvar för mitt arbete?
  • Detta vill jag ändra på till nästa arbetsområde (T ex mer eller mindre av någonting i grammatiken, skriftliga/muntliga uppgifter, redovisningsformer osv.):

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback