Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild år 4

Mårtenskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 november 2017

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att prova egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” ur Skolans uppdrag i LGR 11, del 1 skolans värdegrund och uppdrag

Du ska utveckla din förmåga att

 

• skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter

• skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer

• analysera bilder 

• presentera och berätta om dina bilder

 

Du ska kunna

 

• framställa olika bilder

• använda olika tekniker och material

• använda färdiga bilder

• presentera bilder 

• samtala om olika bilder

 

Undervisningen

 

Vi skapar bilder med olika tekniker och material, såsom vattenfärger på olika sätt, akvarell både i krita och färg, kol på olika sätt, olika former av pastell, blyertsteknik, kollage, mix media. Vi använder digitalteknik på iPad. Vi kommer att skapa animerad film i apparna stopmotion och iMovie under vårterminen. Vi pratar och samtalar om olika bildbegrepp och vad de innebär. Vi kommer att prata om och analysera och skapa bilder från kända konstnärer och konstformer. Vi kommer arbeta med olika teman. Vi kommer att träna på att presentera och tolka olika bilder. 

 

Vi bedömer din förmåga

 

att framställa bilder

att använda olika tekniker och material

att samtala om bilder

 

att analysera och tolka bilder


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback