Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Teknik, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Programmering

Börje skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Vad är programmering? Det kommer vi att ta reda på! Under några veckor kommer eleverna i åk 1 att få lära sig mer om programmering. Vi provar detta med hjälp av appen Bee-Bot och genom att förflytta oss i klassrummet. Vi resonerar kring digital tekninik som finns runt oss.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att identifiera och analysera tekniska problem och lösningar. Detta gör vi med hjälp av programmering då man, steg för steg, får en vidare uppfattning om hur viss teknik fungerar.  

Mål för arbetsområdet är

  • att du ska få en första introduktion till programmering och digital teknik. 
  • att du ska få undersöka hur enkel programmering och teknik fungerar.
  • att du ska få en viss förståelse för hur programmering hör ihop med samhällets funktioner. 

Hur kommer vi att lära oss detta? 

Du kommer, under några lektioner, få prova på hur det är att jobba med enkel programmering. Vi pratar om vad programmering är och ger exempel på detta från det vardagliga livet.

Vi börjar med enkla övningar i klassen där "följa instruktioner" är en startnyckel i arbetet. Ni kommer att bli "programmerade" av er lärare samt av era kamrater och därmed göra olika övningar för att förstå hur programmering hänger ihop. 

Sedan kommer vi att arbeta med appen Bee-Bot där ni får prova att programmera ett bi genom olika banor För att få  en förståelse för hur programmering fungerar 

Såhär visar du att du kan (bedömning)

  • Genom att vara delaktig och diskutera kring de uppgifter vi gör med praktiskt i klassrummet och med hjälp av digital teknik.
  • Ge förslag till lösningar på problem som uppstår.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback