Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Skapande Duvan

Fågelsångens förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Skapande

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Genom att vi har möblerat om på Duvan har vi gjort så att vi har en egen ateljé vilket bidrar till att materialet är mer lättillgängligt.  Vi kan ha projektet över tid och barnen ges fler tillfälle till skapande verksamhet. Ett litet projekt som vi hade var Europa veckan där vi målade och skapade till olika länders musik Genom att vi har målat både med vanlig färg och vattenfärg samt olika redskap har barnen utvecklat sin förmåga att skapa  med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Genom att vi ingår i ett forskningsprojekt, undif  som denna terminen är musik och matematik,  så har barnen haft möjlighet att utrycka sig genom dans, vi har dansat fågeldansen samt en låt om babblarna. Genom att  vi har sjungit olika sånger samt gjort olika ramsor så har det bidragit till att barnen utvecklar  sin förmåga att förmedla uppleverser, tankar samt erfarenheter. Genom att vi har bloggat, lagt in på lär loggar samt frågat om föräldrar om hjälp tex ring dans så har de blivit delaktiga och haft möjliget att inflytande i vår verksamhet. Genom att vi dokumenterar det vi gör och sedan samtalar om det med barnen blir det vår pedagogiska dokumentation som ligger till grund till hur vi kan förbättra vår verksamhet samt bedömning.

Vårtermin 2018

Genom att vi har dansat ringlekar, dansat, lyssnat på musik, skapat vid olika högtider och spontant i den dagliga verksamheten samt varit på teater har de utvecklat sin takt och rytmiska förmåga samt  utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi ska använda oss mer av forskning och teorier och göra det tydligare för föräldrarna så att det blir mer medvetna och förstå verksamheten. Vi ska också diskutera den pedagogiska dokumentation för att se hur vi kan utveckla vår verksamhet.

Vårterminen 2018

Vi ska använda oss mer av forskning och teorier och göra det tydligare för föräldrarna så att det blir mer medvetna och förstå verksamheten. Vi ska också diskutera den pedagogiska dokumentation för att se hur vi kan utveckla vår verksamhet.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Skapande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback