Skolbanken Logo
Skolbanken

Myrans undervisingsplanering, Begynnelsebokstäver - Fokusområde Språk HT17

Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Genom sagan vill vi väcka ett nyfikenhet och ett intresse för bokstäver hos barnen.

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Barnen visar intresse för färger och skapande. Estetiska läroprocesser med inriktning på skapande är en metod för främja den språkliga förståelsen. Barnen har möjlighet att deltaga utefter sin egen förmåga, både genom att prata om bokstäverna och måla.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Barnen får ta del av delvis färger och bokstäver som de känner igen och bokstäver som är nya för barnen. Vi kommer att arbeta med naturliga material där vi skapar egna målarfärger med hjälp av yoghurt och karamellfärg som de sedan får skapa sina begynnelsebokstäver med. De visar intresse av att måla och många av barnen visar kunskap i grundfärgerna.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Under nästa vecka kommer barnen att få erfara att skapa egna färger med hjälp av yoghurt och karamellfärg och sedan måla sina begynnelsebokstäver. Barnen kommer att delas in i mindre grupper för att skapa en lugn atmosfär och ge alla barn möjlighet att uttrycka sig. Undervisningen kommer att inledas med att en Loppan från vår temasaga har hittat ett stort brev. I brevet ligger en hög med barnens begynnelsebokstäver. Loppan behöver hjälp av Myrans barn, det är nämligen så att Loppan inte vet vilken bokstav som tillhör vilket barn! De behöver nu Myrans barn till hjälp för att lista ut vilka bokstäver som varje barn har som begynnelsebokstav.  Kanske kan barnen på Myran lösa mysteriet?

Loppan undrar även om barnen kan tänka sig att måla sin bokstäver när de har hittat sin bokstav. Vi benämner bokstäverna och färgerna, vidare, tillsammans med barnen pratar vi om att en kan måla med yoghurt och inte alltid behöver köpa färg i affären för att måla. Vi lyssnar även på hur en säger färgerna på de olika språk som vi har representerade i barngruppen med hjälpa av PenPal samt visar med tecken som stöd de olika färgerna och bokstäverna. Barnen får sedan möjlighet att blanda yoghurt och karamellfärg och sedan måla sin begynnelsebokstav.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vi kommer att benämna de olika färgerna på olika språk med hjälp av PenPal. Vi uppmärksammar barnen på att de går att använda vanliga matvaror som man har hemma för att skapa, att man inte behöver köpa färg för att skapa. Barnen skapar alster med färg och form.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback