Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska årskurs 1

Fageredsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Vi utvecklar vår förmåga att läsa och få flyt i läsningen, vår förmåga att förstå det vi läser och lyssnar till samt forma bokstäver till ord och meningar.

Bedömning - vad och hur

 

Jag bedömer din förmåga att visa hur du:

 

- känner igen bokstäver, 

- kopplar ihop bokstäver och språkljud, (läser bokstäver)

- läser ord och korta texter; ljudar och läser som ordbilder, 

- förstå texterna du läser/lyssnar till,

 

- kan alfabetet och alfabetisk ordning,

- skriver med stora och små bokstäver, 

- skriver meningar med i huvudsak små bokstäver, mellanrum mellan orden och bokstäver på rätt plats på raderna, 

 

 

Jag bedömer när du arbetar i klassrummet med dina uppgifter.

Du visar också upp din läsning och hur du förstår en vuxens högläsning i Skolverkets bedömningsunderlag på hösten och våren.

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

 

Vi tränar genom att:

 

- forma bokstäver för hand, 

- skriva meningar och korta texter; till exempel dagbok och ord/meningar till bilder, 

- lyssna på högläsning och samtala om det vi har läst; återberätta och fundera över handlingen, (läsförståelse)

- läsa; ordkort med vanliga ord, läsläxa, parläsning, lästräna för vuxen varje vecka, 

- läsa meningar och korta, enkla texter på egen hand eller i par och visa efteråt att du förstår det du har läst genom att skriva och eller rita. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback