Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kommuner och landsting - samhällskunskap åk 8

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Det finns 290 kommuner i Sverige och alla kommuner måste sköta vissa saker som är bestämda enligt lagen. Hur fungerar det i ett större nationellt perspektiv och vad gäller i din kommun? Det ska vi ta reda på!

Vad ska vi arbeta med under perioden?

Vi ska arbete med kommuner och landsting.  I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

- Olika ämnesord (begrepp)

-  Använda dig av begreppen i olika sammanhang.

- Kommunernas och landstingens styre och organisation

- Demokrati kopplat till dig själv.

Hur ska vi arbeta med detta?

  • Arbeta med olika begrepp för att lära oss ämnesord (ämnets ”glosor”).
  • Förläsningar/Powerpointpresentationer om kommun och landsting
  • Arbeta med politiken i ditt närområde (kommunstyrelsen, kommunfullmäktige).
  • Vad är demokrati för dig? Hur kan du påverka?

Varför ska vi arbeta med detta?

I det centrala innehåll som finns i läroplanen står det att undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande;   

  • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Vad kommer jag bedöma?

Under detta arbetsområde kommer jag bedöma följande;

  • Löpande insatser såsom diskussion, reflektion osv. kring ämnet (analysförmågan)
  • Söka relevant information (förmågan att granska källor/hantera information och kommunikativa förmågan )
  • Prov i Kommuner och landsting (begreppsförmågan och analysförmågan)
  • Hur väl du använder dig av ämnesspecifika begrepp (begreppsförmågan)

 

 

Examination

Skriftligt prov sista SO-lektionen v.49 (7:e eller 8:e December).


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback