Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Let's talk sports!

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 november 2017

We are going to work with the topic "Let's talk sports" in Happy 7. We are going to work with the texts and practice listening and reading. You will be evaluated on the skills reading, listening, writing and grammar. We will start week 47 and finish up next year.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Genom undervisningen i engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

 

Arbetssätt och undervisning

Textstudier som handlar om sport i läroboken. Du kommer att läsa olika texter som finns i avsnittet Let's talk sports och även jobba med tillhörande övningar i övningsboken. Vi kommer även att gå igenom adjektiv samt se filmen Jimmy Grimble.

Visa vad du lärt dig

Arbete under lektionstid.

Tidsram

v. 47-49 + januari nästa år

Planering

Week 47

Introduction 

We will read the text Let's Talk Sports and do the exercises 1A+1B 

 

Week 48

 

 

Week 49

We watch the movie Jimmy Grimble

 

Bedömning

Kunskapskraven i engelska år 7-9


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen
Engelska matris 7-9 LGR11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback