Skolbanken Logo
Skolbanken

Mina känslor

Gamla Rindö förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Vi vill stärka barnens självkänsla genom att ge dem förståelse för sina egna känslor och att alla känslor är lika viktiga. Vi vill stärka barnens sociala kompetens genom att ge dem förståelse för andra människors känslor.

Vad?

Känslor - vad är känslor? Hur kan man känna sig? Hur är man t.ex. arg, glad, ledsen, rädd etc.? Vi väljer ut några känslor: Arg, ledsen, glad, rädd och trygg till att börja med, men ser var barnen leder oss.

  • Normer och värden
  • Socialt samspel
  • Motorik
  • Integritet
  • Sinnesupplevelser

Varför?

Vi vill stärka barnens självkänsla genom att ge dem förståelse för sina egna känslor och att alla känslor är lika viktiga. Vi vill stärka barnens sociala kompetens genom att ge dem förståelse för andra människors känslor.

Hur?

Vi introducerar olika känslor och hur man kan se ut, låta, och vad det betyder. Vi läser böcker, målar, dansar om/till olika sinnesstämningar. Vi jobbar med känslokort, läser böckerna om "Vem" och arbetar med barnens egna ansikten och uttryck.

När?

Så ofta vi kan, på samlingar, i aktuell situation och låter projektet genomsyra verksamheten.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback