Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Språklig medvetenhet i förskoleklass

Magnus Stenbocksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Genom lek och aktiviteter vill vi väcka din nyfikenhet för att läsa och skriva.

MÅLEN MED VERKSAMHETEN ÄR ATT DU SKA

Utöka ditt ordförråd

Prata inför andra

Upptäcka glädjen i det skrivna språket

Lyssna på andra

Vänta på din tur

Återberätta en handling

Beskriva ett föremål utifrån bildstöd

Använda digitala verktyg

i VERKSAMHETEN KOMMER VI ATT

Arbeta med TALA SKRIVA LÄSA LYSSNA :

Stavelser

Rim

Ljud

Alfabetsramsa

Ord

Meningar

Högläsning

Återkommande i grupp text samtala om sagor och deras budskap

Återberätta en saga eller händelse

Ta emot instruktioner i flera led

Läsinriktning

Skriva sitt namn

Vi gör det genom lek i

Samlingarna

Skapande aktiviteter

Musik

Idrott

Teman


Så här dokumenterar vi

Fotografera

Arbetsblad

Skriva på datorn och ipaden

Bilder och alster

Egna böcker i teman


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback