Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Arbetsmarknadsuppgift v. 48

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Gylle skola, åk 9, HT 2017, examinerande grupparbete, arbetsmarknadsuppgift med fältstudier

Presentation av en arbetsplats i Borlänge

 

I denna uppgift ska du/ni gemensamt i grupp undersöka och sammanställa information om en arbetsplats, till exempel ett företag eller en offentlig verksamhet (skola, vårdcentral) i Borlänge kommun. Resultatet presenteras på vikväggar eller på annat likvärdigt sätt (ex Power Point) som en utställning i Gylle skolas centralkapprum. Allt arbete sker i grupp och vilken grupp du tillhör presenteras vid arbetets start. Fältstudier är obligatoriskt och det betyder att ni ska besöka den utvalda arbetsplatsen i syfte att dokumentera och samla information på plats.

 

Gör så här: 

 

¯

 

  • Bestäm arbetsplats gemensamt i gruppen. Kontakta ansvarig person på arbetsplatsen.

  • Bestäm tid för att besöka arbetsplatsen.

  • Samla information och fakta om företaget/verksamheten. Vilka yrken finns på arbetsplatsen? Vilken typ av verksamhet bedrivs?

  • På arbetsplatsen – gör intervjuer med olika anställda som har olika yrken. Dokumentera skriftligt och med hjälp av foto, film eller ljud. Kolla med ansvarig person vilka regler som gäller.

  • Sammanställ all insamlad information i valfri form så att den kan presenteras på utställningen. Arbetet ska vara utställt och färdigt på fredag vecka 48 (1 december). Utställningstid 8.30-13.00 (9D fram till 14.30). Utställningen står kvar även vecka 49.

 

 

 

Följande ska vara med i utställningen:

 

1. Var ligger arbetsplatsen, beskriv med väderstreck, gradnät och koordinater (längdgrad, breddgrad, använd GPS/karta/Google maps). Finns det några skäl till varför den ligger där den ligger? Bilder/kartor som visar geografisk position i Borlänge kommun.

 

2. Storlek och kompetens. Hur många anställda? Hur många kunder? Hur många olika yrken? Vad krävs för att göra detta arbete? Vilken utbildning? Erfarenhet?

 

3. Vilken typ av verksamhet? Vad produceras? Hur mycket? Vem köper/använder det som produceras? (En skola producerar utbildning och kunskap, en elev använder – brukar - tjänsten).

 

4. Anställdas erfarenheter och åsikter. Trivsel? Arbetsmiljö? Meningsfullt arbete? Varför?

 

5. Lokaler och utrustning. Hur ser de/den ut?

 

 

 

Bedömning och betygsättning:

 

Uppgiften kan komma att användas som underlag för bedömning och betygsättning i följande ämnen: Samhällskunskap, geografi, bild.

 

 

 

Lycka till! J

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter