Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetarförfattare

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Arbetarförfattare anses de författare vara som tillhör en arbetarklass och som skriver självbiografiskt om sin bakgrund och sin verklighet. Dit räknas Moa Martinson och Vilhelm Moberg som vi ska läsa texter om och av men också moderna författare.

Under detta område ska vi arbeta läsa texter om och av Vilhelm Moberg och Moa Martinsson. Ni ska också läsa en bok av någon författare som kan kopplas till genren Arbetarlitteratur.

Vi ska läsa texter, arbeta med uppgifter till texterna, läsa en bok och sedan skriva ett författarporträtt. Ni kommer sedan att i grupper berätta om vissa delar av ert arbete.


Läroplanskopplingar

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska Munkegärde
Uppgifter
Arbetarförfattare