Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

NP delprov B - LÄSA & LYSSNA (2013)

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 3 december 2017

De nationella proven är så kallade proficiency tests, vilket innnebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av din allmänna språkfärdighet i engelska, oavsett var, när och hur denna färdighet uppnåtts. Provet innehåller uppgifter av olika karaktär och med varierande svårighetsgrad. Den avsatta tiden att genomföra respektive prov bestäms på basis av erfarenheter från utprövningar, så att du ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

Delprov B1 - READING (LÄSA)

  • Reading innehåller fyra uppgifter som på olika sätt prövar din förmåga att läsa och förstå texter av skilda slag. (90 min)

Delprov B2 - LISTENING (LYSSNA)

  • Listening består av två uppgifter som på varierade sätt fokuserar på din förmåga att lyssna och förstå olika typer av talad engelska i dialog- eller monologform. (50 min)

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
NP delprov B1 - LÄSA (53p)
NP delprov B2- LYSSNA (49p)
NP Engelska Delprov B LÄS & LYSSNA (102)
NP delprov B - LÄSA & LYSSNA: Kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback