Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik Koltrasten

Änghögs förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns utveckling i naturvetenskap och teknik

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Nivå 4

Genom att vi är aktiva i Grön flagg samt att vi fortsätter att arbeta aktivt med återvinning tillsamman med barnen. Barnen har varit med på återvinningsstationen och sorterat materialet. Vi har även en mindre sopstation inne på avdelningen där barnen sortetar i den vardagliga verksamheten. En dag i veckan har vi haft samling riktat mot grön flagg arbetet.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

* Ta in mer teknikmaterial samt använda vårt vattenbord till att fylla med makaroner där barnen kan använda decilitermått och litersmått och använda tekniska begrepp i den vardagliga verksamheten.

* Använda luppar utomhus och inomhus.

 

Vårterminen 2018

Nivå 5


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback