Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation Bönan

Änghögs förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Vi arbetar mycket med att benämna saker/situationer i vardagen. För att förklara dagen för barnen använder vi oss av bildstöd och Takk används dagligen i verksamheten.

 

Vårterminen 2018

Vi förklarar dagen för barnen både morgon, middag och eftermiddag så det blir tydligt. Vi använder  oss av bildstöd och Takk. Det finns bildstöd tillgängligt  i alla rum. Vi uppmuntrar barnen att själv skriva sina namn, barnen visar intresse för att "läsa" böcker, vi erbjuder högläsning, språkpåsar, sagopåsar, flanosagor.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi kommer använda oss av bärbart bildstöd för att kunna bemöta alla barn snabbt och smidigt vid behov. Vi kommer utöka vår användning av TAKK. Samt synliggöra Takk än mer i verksamheten.

Vårterminen 2018

Synligöra materialet mer. Kommer att göra språklådor med bokstavslappar som barnen kan använda sig av när de t.ex vill skriva.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback