Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Addition & Subtraktion åk 4

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Fram till jul kommer du att arbeta med addition och subtraktion. Du kommer att få prova på olika strategier för att lösa både additions- och subtraktionsuppgifter och därigenom bli säkrare på dessa. Vi kommer även att arbeta med additions- och subtraktionstabellerna och huvudräkningsstategier.

Avsnitt 1

Pedagogisk planering – Matematik – Addition och subtraktion

Syfte

Du tränar dina förmågor att…

 • Problemlösning
 • Matematiska begrepp
 • Välja metod
 • kommunikation och resonemang

 

Centralt innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal [...], huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder [...]. Metodernas användning i olika situationer.

 

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­uppgifter inom aritmetik, [...] med tillfredsställande resultat.

 

 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, [...] med gott resultat.

 

 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, [...] med mycket gott resultat.

 

Konkretisering av kunskapskrav

 •  olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000
 •  olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000
 • sambandet mellan addition och subtraktion

Vad kan vi redan om addition och subtraktion?

Vi vet att…

 • addition är samma sak som plus
 • subtraktion är samma sak som minus
 • båda är räknesätt
 • man lägger ihop tal med addition
 • man tar bort med subtraktion
 • plustecknet ser ut såhär: +
 • man måste ha ett likhetstecken =
 • minustecken ser ut såhär: -
 • de används i matte
 • man kan få plus och minus till samma svar, ex 30-10=20 och 20+10=30
 • man räknar ut plus och minus
 • det blir alltid ett svar
 • plus och minus är räknesätt
 • man räknar
 • man måste tänka för att klara
 • vi kan räkna från 1-100
 • man kan räkna ut på olika sätt
 • det sk vara samma summa på båda sidor om likhetstecknet
 • räknar matte
 • addition och subtraktion används till bla bakning
 • vi kan algoritmer för addition och subtraktion
 • det går snabbare att räkna i huvudet än på fingrarna
 • kan dubbelkolla subtraktionsuppgifter med addition
 • måste vara likhetstecken
 • addera och subtrahera talsorter för sig
 • addition och subtraktion måste komma ihåg

 

Vad behöver vi lära oss (för att uppnå kunskapskraven)?

 • Vi behöver automatisera första och andra additions och subtraktions 
 • Vi behöver öva på adekvata matematiska ord, t.ex summa, term, differens.
 • Vi behöver bli säkra på algoritmer.

Undervisning

 • Mattebok
 • Mattelekar & mattespel 
 • Mattestenciler med algoritmer för både addition och subtraktion
 • Genomgångar
 • Diskussionsuppgifter

 

Bedömning

 • Du ska muntligt med hjälp av expertorden kunna berätta hur du gjort för att räkna ut en additions- och en subtraktionsuppgift.
 • Du ska visa att du kan välja en hållbar metod för att räkna ut en additions- och en subtraktionsuppgift.
 • Du ska visa att du har automatiserat första och andra additions- och subtraktionstabellen.

Såhär ska jag visa vad jag lärt mig

 • Du ska muntligt förklara hur du gjort för att räkna ut en additionsuppgift.
 • Du ska muntligt förklara hur du gjort för att räkna ut en subtraktionsuppgift.
 • Du ska skriftligt visa att du kan välja hållbara metoder för att räkna utuppgifter.
 • Du ska visa en progression vid första och andra additions- och subtraktionstabellen (2 min).

Expertord

- minnessiffra
- plustecken
- minustecken
- likhetstecken - lika mycket som
- addition - addera
- subtraktion - subtrahera
- term
- summa
- växling
- skillnad - differens 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Addition & Subtraktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback