Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING [Nov17]. (år 6)

Streteredsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 3 december 2017

TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. De fyra räknesätten. [E-nivå]

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 När du har arbetat med det här området ska du:

  • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
  • kunna skriva tal i bråkform, blandad form och decimalform
  • kunna rangordna tal i decimalform och i bråkform
  • kunna göra enkla beräkningar med tal i bråkform (Hur stor är delen?)
  • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder
  • kunna avrundningsreglerna
  • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen och de fyra räknesäten


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för dina uppgifter
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra skriftliga förhör.

 

Litteratur 
Undvall m fl Gamma. Liber AB, 2016

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [nov 17]: Fyra räknesätten År 6.
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [nov 17]: Kap 1 [Gamma]. År 6.
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING (2) [nov 17]: Kap 1 [Gamma]. År 6.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback