Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Geografi åk 9

Östervåla skola 7-9, Heby · Senast uppdaterad: 28 november 2017

Under åk 9 kommer vi att arbeta med demografi, utveckling, hållbar utveckling och länder.

Arbetet startar V.48 2017 och fortsätter till V.5 2018.

Kursbok: Kompendier samt SOL4000

 

Vi kommer att arbeta i grupp (jag bestämmer grupperna) och enskilt.


Med demografi menas var människor lever och varför, utveckling handlar om fattigdom och varför vissa hamnar i utsatta situationer. Hållbar utveckling handlar om hur vi människor ska förhålla oss till jordens begränsade resurser och hur de kan användas hållbart.

De olika länderna vi ska arbeta med är: USA, Japan, Ryssland, Brasilien, Kina, Indien & Nigeria.

 

Vi kommer att arbeta med böcker och kompendier. Arbetet kommer att innehålla ett mindre prov (enskilt) samt ett grupparbete. Grupparbetet ska även redovisas för klassen.


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kompendium befolkningspyramider
Kompendium befolkningspyramider
Kompendium befolkningsyramider

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback