Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Träningsdagbok HT-17, årskurs 7

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 november 2017

Hälsa och träning! Vad betyder det för dig? Vilken bild har du av dig själv som du skulle vilja nå upp till? Är det elitidrottaren, frilufts-och naturälskaren, den muskulösa kroppsbyggaren, livsnjutaren, den sportige skoleleven eller äventyraren?

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska föra idrottsdagbok under en vecka. Dagboksanteckningarna ska mynna ut i en löpande text där du ska beröra hälsa i sin helhet. Delar som ska finnas med är kost, rörelse, skadeförebyggande tänk,  sömn, teknikens under, personlig utveckling. Arbetet finns utlagt på classroom.  

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

1. Hur väl du kan sätta upp ett mål och planera ditt arbete för att ev. nå målet.

2. Hur väl du kan reflektera, analysera, dra slutsatser gällande de olika hälsodelarna som ska finnas med.

3. Hur väl du kan se samband mellan olika hälsofaktorer. 

4. Hur väl du kan ta tillvara på dina skadeförebyggande kunskaper och hur du omsätter dem i verkligheten under våra idrottslektioner.

5. För betyg E krävs reflektioner över alla delar.


 

Syfte med arbetsområdet:

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet kommer att finnas på classroom(28/9) om du vill läsa igenom och planera hur du ska lägga upp arbetet.
Deadline för inlämning är 17/10-2017


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser i planeringen
Träningsdagboksmatris
Uppgifter
Träningsdagbok och teoriuppgift!