Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation - Koltrasten

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 28 november 2017

Använd ny färg inför varje termin

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Nivå 4

* Vi jobbar med Läslyftet med barnen samt dokumenterar vår verksamhet på Unikum där föräldrarna blir delaktiga i barnens språkliga utveckling.

* Vi använder pictogrambilder som verktyg för att förtydliga språket.

* Anpassar böcker efter behov.

* Delar in barnen i mindre grupper.

* Fortsätta att vidareutveckla TAKK som hjälpmedel i kommunikationen.  

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Nivå 4

* Fortsätta aktivt med läsgrupper där återberättandet och den röda tråden är i fokus.

* Aktiva samtal med barnen om sagans budskap.

* Samtala med barnen om vardagliga begrepp tillsammans med TAKK.

* Fortsätta använda vårt kapprumsbibliotek. 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback