Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 1

NO och teknik F-1, Kopperskolan, läsåret 17/18

Kopperskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 28 november 2017

Under läsåret 16/17 kommer vi att arbeta med följande områden: - Året runt i naturen - Kropp och hälsa  - Material och ämnen i vår omgivning, Kraft och rörelse samt Metoder och arbetssätt.

Det här ska vi arbeta med - undervisningen

Året runt i naturen

 • Årstider och månader
 • Djur och växter

Kropp och hälsa

 • Kroppsdelarna
 • våra olika sinnen

Material och ämnen i vår omgivning

 • källsortering
 • materials egenskaper
 • hur man använder olika material
 • vattnets olika former

Kraft och rörelse

 • tyngdkraft, friktion, balans , tyngdpunkt och jämvikt

 

Metoder och arbetssätt

 • fältstudier och observationer
 • undersökningar
 • dokumentation

 

Syfte

Förmågor som ska utvecklas och bedömas är:

Analysförmåga - använda kunskaper, granska och ta ställning inom olika områden i no när det gäller året runt i naturen, kropp och hälsa, kraft och rörelse, material och ämnen i vår omgivning samt metoder och arbetssätt. 

Kommunikativ förmåga - formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Begreppslig förmåga- använda begreppen i NO samt förklara dessa.

Du ska kunna förklara begrepp såsom:

 • årstider och månader
 • växters och djurs olika delar
 • kostcirkel
 • sinnen
 • kroppsdelar
 • källsortering
 • materials egenskaper
 • vattnets former (fast, flytande och gas)
 • tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt
 • fältstudier, observationer, undersökningar och dokumentation

Procedurförmåga- söka information om de olika områdena från olika källor, granska informationen och ta ställning och reflektera över dessa.

Metakognitiv förmåga- genom att regelbundet genomföra undersökningar inom NO samt kunna bearbeta, granska, ompröva och ta ställning av resultatet. 


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback