Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

1

Högtider, helger och berättelser

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Du ska få lära dig om högtider som firas i Sverige. Du ska också få kunskap om vilka berättelser eller händelser som ligger bakom högtiderna samt några kända berättelser från Bibeln.

 Högtider, helger och berättelser

Innehåll:

Du kommer att lära dig om vad religion är, att Bibeln är kristendomens heliga skrift, Gamla och Nya testamentet, treenigheten, Skapelseberättelsen, Noas ark, Moses i vassen, Jesu födelse, Jesus och barnen, påsken och Gyllene regeln. 

Syfte

Du ska få:

  • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller 

Hur vi arbeta

  • du kommer under läsåret att få lyssna till berättelser genom muntligt berättande och filmer.
  • du kommer att få illustrera och gestalta.
  • du kommer att få samtala och återberätta

Bedömning (Kunskapskrav)

Du kommer att få visa dina åsikter och kunskaper i samtal och diskussioner, genom att skriva och rita. I slutet av årskurs 1 kommer du tillsammans med några klasskamrater få gå en tipspromenad med frågor om kristendomen och de berättelser som vi har arbetat med. 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback